Mar 1, 2016

Mannsverk.

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

UntitledMannsverk, hvor min farmor bodde og bussene dro for å sove.


Mannsverk, where my grandmother lived and the buses went to sleep.